Skip to Content
kozani
Back

Συνάντηση του Δημάρχου Κοζάνης με τους Βουλευτές για το Χωροταξικό Συνάντηση Χωροταξικού Ο Δήμαρχος Κοζάνης Πάρις Κουκουλόπουλος ενημέρωσε το περασμένο Σάββατο 10 Μαΐου, τους Βουλευτές του νομού για την ομόθυμη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης και των τοπικών φορέων σχετικά με το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο. Συνάντηση επίσης για το ίδιο θέμα είχε ο κ. Δήμαρχος την Πέμπτη 8 Μαΐου, με τον συμπατριώτη μας Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΧΩΔΕ Ευάγγελο Μπαλτά.

Το προτεινόμενο προς ψήφιση Εθνικό Χωροταξικό (ξεκινάει την Τετάρτη η συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής) υποβαθμίζει το Δήμο και την πόλη της Κοζάνης διότι δεν συγκαταλέγεται στους πρωτεύοντες Εθνικούς Πόλους Ανάπτυξης σε αντίθεση με την Κομοτηνή και τα Χανιά που αποτελούν πόλεις της ίδιας εμβέλειας.

Ο Δήμαρχος μετέφερε στους εκπροσώπους μας στη Βουλή, την ομόφωνη απόφαση της συνεδρίασης του διευρυμένου Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης (τη Δευτέρα βράδυ 5 Μαΐου), για να ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών ώστε να ανατραπεί η δυσμενής αυτή εξέλιξη που φέρνει σε δευτερεύοντα αναπτυξιακό ρόλο την Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία ευρύτερα. Στη συνάντηση συμμετείχαν: Οι πέντε βουλευτές του νομού Κοζάνης, ο Δήμαρχος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μανόλης Παφίλης, ο Αντιδήμαρχος (αρμόδιος για τα πολεοδομικά) Θεόδωρος Θεοδωρίδης και η Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΕΠΟΚ Γεωργία Ζεμπιλιάδου. Να θυμίσουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης και οι τοπικοί φορείς ζητούν από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και την κυβέρνηση :
 • Να λάβουν υπόψη τους τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις των επιστημονικών φορέων της Χώρας και των φορέων των πολιτών και να ανασχεδιάσουν το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, με όραμα και στόχο μια ανθρώπινη ζωή στη ζωντανή Ελλάδα της περιφέρειας και με συγκεκριμένες πολιτικές και χρονοδιάγραμμα που θα διασφαλίζουν την ισόρροπη, αποκεντρωμένη και αειφορική ανάπτυξη της χώρας και των Περιφερειών της.
 • Να εντάξουν την Κοζάνη στους πρωτεύοντες Εθνικούς Πόλους Ανάπτυξης λόγω του δυναμισμού που αναπτύσσει, της κεντροβαρικής της θέσης στον άξονα της Εγνατίας και της μεγάλης ακτίνας επιρροής που της προσδίδουν η Εγνατία κι οι κάθετοι οδικοί άξονες, σε πληθυσμιακά μεγέθη.
 • Να ονομασθεί και πάλι η Δυτ. Μακεδονία, και το Διοικητικό της Κέντρο η Κοζάνη ως πύλη /κόμβος στα Δυτικά Βαλκάνια, λόγω της μεγάλη εγγύτητας που έχει με τις χώρες της Αλβανίας και της ΦΥΡΟΜ, των διεθνών διευρωπαϊκών οδικών δικτύων που έχουν ήδη αναπτυχθεί και των σημαντικών υποδομών (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, ευρυζωνικά δίκτυα) που αναπτύσσονται στην περιοχή.
 • Να ενταχθεί ο ονοματισμένος στο Χωροταξικό Σχέδιο Πανευρωπαϊκός Οδικός Άξονας Λάρισας-Κοζάνης – Πτολεμαΐδας-Φλώρινας-Νίκης (οδ. άξονας Χ) και ο Πανευρωπαϊκός Οδικός Άξονας Σιάτιστας–Καστοριάς– Κρυσταλλοπηγής / Ιεροπηγής (οδ. Άξονας ΧΙΙΙ) στους ΚΥΡΙΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ. Να διασφαλισθεί η χρηματοδότησή της ολοκλήρωσης και των δύο αξόνων από το ΕΣΠΑ και το νέο Ταμείο Συνοχής και να αναδειχθούν άμεσα σ΄ αυτό που πραγματικά είναι, δηλαδή σε Διευρωπαϊκούς άξονες κύριας σύνδεσης με Αλβανία και FYROM!
 • Να στηριχθεί η ανάπτυξη των αεροδρομίων που διαθέτουν σύγχρονη υποδομή, προκειμένου να στηρίξουν τον κομβικό ρόλο της περιοχής.
 • Να υπάρξει δεσμευτική αναφορά για τη σιδηροδρομική σύνδεση Κοζάνης – Καλαμπάκας στο πλαίσιο προώθησης του ρόλου της περιοχής ως διαμετακομιστικού κέντρου με τα Δυτ. Βαλκάνια (σύνδεση με ΒΙΠΕ και δημιουργία εμπορευματικού σταθμού στη Κοζάνη) και άμεση σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη.
 • Να διασφαλιστεί ο ρόλος του λιγνίτη ως εθνικού καυσίμου και να αναγνωριστεί με ρητή αναφορά στο Χωροταξικό Σχέδιο ο ρόλος της περιοχής ως ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Να υπάρξει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για νέες σύγχρονες λιγνιτικές μονάδες χαμηλής ρύπανσης. Να εγκατασταθεί στην περιοχή το Κέντρο Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Να διασφαλιστεί η διέλευση του Φυσικού Αερίου από την Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα τη Φλώρινα τη Καστοριά και από τις άλλες πόλεις της περιοχής .
 • Να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες υγείας της Δυτ. Μακεδονίας με την κατασκευή Περιφερειακού Νοσοκομείου.
 • Να αναδειχθεί η Αιανή ως πολιτιστικό κέντρο διεθνούς εμβέλειας.
 • Να αναδειχθεί η σημασία της Δυτ. Μακεδονίας και των περιοχών της, ως της Περιφέρειας με τα μεγαλύτερα αποθέματα επιφανειακών υδάτων και να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, πολιτικές και χρηματοδοτήσεις για τη προστασία και αξιοποίησή τους.
 • Να αναδειχθεί στο Χωροταξικό Σχέδιο η στρατηγική σημασία του κλάδου της Γούνας, ως του κλάδου με σημαντική εξαγωγική κατεύθυνση και να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη στήριξη και ανάπτυξή του
 • Να αναφερθεί στους φυσικούς πόρους της Χώρας το πλούσιο απόθεμα μαρμάρων της περιοχής, πολύ περισσότερο όταν γίνεται αναφορά στο μαρμαρικό δυναμικό της Βέροιας και άλλων περιοχών μικρότερης σημασίας. Ταυτόχρονα να αναφερθεί συνολικά το απόθεμα της Δυτ. Μακεδονίας σε σημαντικά μεταλλεύματα και να υπάρξουν δεσμεύσεις για την αναπτυξιακή και αειφορική αξιοποίησή τους.
 • Να συνδεθούν οι στόχοι και οι δεσμεύσεις του Χωροταξικού Σχεδίου με σαφείς δεσμεύσεις στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικά για τη Δυτ. Μακεδονία και με το νέο Ταμείο Συνοχής.