Skip to Content
kozani
Back

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων καταστροφών 2022-2023 ΔΕ Αιανής

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση των ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2022-2023 ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ .με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω
υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά χώρο ευθύνης
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 576 απόφαση ανάληψης  υποχρέωσης και
β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2022 . στον Κ.Α. 30.6117.0003 τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ.
95/2022 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.040,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.929,60.€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 9.969,60 €.

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους
εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 26-5-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13 μ.μ..

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων καταστροφών 2022-2023 ΔΕ Αιανής

Μελέτη