Back

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων καταστροφών 2022-2023 ΔΕ Δημ. Υψηλάντη

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση των ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2022-2023 ΔΕ ΔΗΜ ΥΨΗΛΑΝΤΗ .με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά χώρο ευθύνης. Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 577 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης)
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2022 . στον Κ.Α. 30.6117.0005 τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 96/2022 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 19.800,0 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.4.752,0€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 24.552 €.

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 26-5-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13 μ.μ..

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων καταστροφών 2022-2023 ΔΕ Δημ. Υψηλάντη

Μελέτη