Back

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "Μίσθωση φωτοτυπικών, πολυμηχανημάτων και εκτυπωτών για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης"

ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο της.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 στον Κ.Α. 60.7135.0006 (ΑΑΥ 348)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 38/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από το Αυτοτελές Γραφείο ΤΠΕ και Ποιότητας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 17.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.200,00 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 21.700,00 €.


ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)
‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια- υπηρεσία που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 22-02-2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11 π.μ..

Πρόσκληση

Μελέτη