Back

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και λοιπών μηχανών γραφείου

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και
λοιπών μηχανών γραφείου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α.
00.6613.0001 (ΑΑΥ 578).


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ.
128/20 μελέτη που έχει συνταχθεί από της ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 12.900,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 3.096,0 € ήτοι συνολικού
προϋπολογισμού 15.996,0 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και λοιπών μηχανών γραφείου

Μελέτη