Back

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών συσκευών για τον παιδικών σταθμό Ν. Καρδιάς Δήμου Κοζάνης

Μετά από από αριθμ. πρωτ. 15502/18-6-20 & 11795/18-05-2020 & 18323/9-7-2020 ανοιχτή εκδήλωση ενδιαφέροντος στην οποία δεν κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου καμία οικονομική προσφορά για την ΟΜΑΔΑ Β. Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της Προμήθειας εξοπλισμός Παιδικού Σταθμού Ν. Καρδιάς Δήμου Κοζάνης για την ίδρυση δύο νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας (οικονομική προσφορά για την ΟΜΑΔΑ Β ανά είδος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ –ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 στους Κ.Α. 15.7135.0004 & 15.7135.0005 (ΑΑΥ 519)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 98/20 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΙΑΣΗ εκτιμώμενη αξία της σύμβασηςανέρχεται στο ποσό των 4.900,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.176,00 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 6.076,00€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών συσκευών για τον παιδικών σταθμό Ν. Καρδιάς Δήμου Κοζάνης

Μελέτη

Υπεύθυνη Δήλωση