Back

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια και συντήρηση εφαρμογών λογισμικού για τις υπηρεσίες του Φορέα (Ομάδα Β)

Μετα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσής ενδιαφέροντος με αριθμ.πρωτ. 33154/10-11-2023 δεν κατατέθηκε προσφορά για την ΟΜΑΔΑ Β.
Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β)με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίες είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 950/2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2023 στον Κ.Α. 02.00.7134.0004-20.7134.0004 τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 222/2023μελέτη που έχει συνταχθεί από ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ.Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2750,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 660,00€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 3410,00€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια και συντήρηση εφαρμογών λογισμικού για τις υπηρεσίες του Φορέα (Ομάδα Β)

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση