Back

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια και τοποθέτηση επένδυσης με δερματίνη σε στρώματα και τοίχους στον 3ο Παιδικό Σταθμό Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥΣ ΣΤΟΝ 3ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο .
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 926/2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2023 στον Κ.Α. 15.7133.0001, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.412,5 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 339,00€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.751,50 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια και τοποθέτηση επένδυσης με δερματίνη σε στρώματα και τοίχους στον 3ο Παιδικό Σταθμό Κοζάνης

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση