Back

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια σημαιών

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ΣΗΜΑΙΩΝ (ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ α) 10 σημαίες υφασμάτινες διαστάσεων 1,10 m X 1,20 m και β)100 Σημαίες polyester διαστάσεων 1,10 m X 1.20 m με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 437 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2024στον Κ.Α. 00.6495.0001, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 1013/8-3-2024 υπηρεσιακό που έχει συνταχθεί από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.096,77 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 503,23€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 2.600,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια σημαιών

Υπηρεσιακό Σημείωμα