Back

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση κεραμοσκεπών ΔΕ Ελλησπόντου, Δημ. Υψηλάντη, Αιανής, Ελίμειας

Μετά από από αριθμ. πρωτ. 28418/15-10-2021 ανοιχτή εκδήλωση ενδιαφέροντος στην οποία δεν κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου καμία οικονομική προσφορά. Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ ΔΕ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ , ΑΙΑΝΗΣ , ΕΛΙΜΕΙΑΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 865 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2021 στον Κ.Α. 30.6261.0006, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 223/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.031,50€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 967,56€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 4.999,06€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση κεραμοσκεπών ΔΕ Ελλησπόντου, Δημ. Υψηλάντη, Αιανής, Ελίμειας

Μελέτη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Υπεύθυνη δήλωση