Back

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 938/2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2023 στον Κ.Α. 60.6473.0012 τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.865,66 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 927,76 ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 4.793,42 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης

Τεχνική έκθεση