Back

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γραφείου Προγραμματισμού

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Υπάρχει  εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020  Κ.Α. 00.7134.0002 (ΑΑΥ 508)

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 25/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  . Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.032,00 €  πλέον Φ.Π.Α. 24% 967,68€  ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 4.999,68 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γραφείου Προγραμματισμού

Μελέτη