Back

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την αποκατάσταση λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Κοζάνης

(ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Κοζάνης  προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», - ταξινόμησης κατά CPV: 45212290-5, 45212200-8 - εκτιμώμενης αξίας  465.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

 

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την αποκατάσταση λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Κοζάνης