Back

Περιληπτική διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης σχολικού κυλικείου Β'/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΑΔΑ: ΩΤΞΛΟΚΟΩ-ΥΚΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                               

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                Κρόκος, 11-07-2014      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄/ΘΜΙΑΣ                 Αριθμ. Πρωτ. : 189

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                  

Ταχ. Δ/νση : Αλιάκμ o νος 20                                   
Ταχ. Κώδικας : 50010                                             

Πληροφορίες: Κάτανας Γεώργιος

Τηλέφωνο : 2461352300
F ΑΧ :  2461063398
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπ/σης Δήμου Κοζάνης»

προκηρύσσει

δημόσιο πλειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση των κυλικείων των παρακάτω σχολικών μονάδων :

1. 3ου Γυμνασίου Κοζάνης

2. Γυμνάσιου Ξηρολίμνης

3. Γυμνάσιου Ποντοκώμης

4. 4ου ΓΕΛ
5. 2ου – 5ου Γυμνασίου

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, ως ακολούθως :

    α) Για το κυλικείο του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης στις 18/08/2014 , ώρα 12.10 μ.μ.
     β) Για το κυλικείο του Γυμνάσιου Ξηρολίμνης στις 19/08/2014 , ώρα 12.10 μ.μ.
     γ) Για το κυλικείο του Γυμνάσιου Ποντοκώμης στις 20/08/2014, ώρα 12.10 μ.μ.

 δ) Για το κυλικείο του 4ου ΓΕΛ  στις21/08/2014 , ώρα 12.10 μ.μ..

    ε) Για το κυλικείο του 2ου – 5ου Γυμνασίου στις22/08/2014, ώρα 12.10 μ.μ. , στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής (πρώην Δημαρχείο Δήμου Ελίμειας – 2ος όροφος –Αλιάκμονος 20 – ΚΡΟΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

     α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.

     β) Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας. Το  επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό :

  α). Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

   β). Συνταξιούχοι.

   γ). Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, ( παρ. 1,2,3 και 4, 5,

         7, 8,9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26τ. Α΄/ 9-2-07.

    δ). Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού  Σχολείου.

   ε). Οι οφειλέτες μισθωμάτων από την εκμετάλλευση σχολικού κυλικείου.

                Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή από το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή από Τράπεζα, που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος.

Για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  
                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Σ.Ε.

                                                                 

                                                                                    ΚΑΤΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ