Back

Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας 25ης Μαρτίου (Αλώνια) Δήμου Κοζάνης»

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας 25ης Μαρτίου (Αλώνια) Δήμου Κοζάνης» με προεκτιμώμενη αμοιβή 45.784,17 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη

Συγγραφή υποχρεώσεων

Τοπογραφικό διάγραμμα

Φάκελος δημόσιας σύμβασης

ΤΕΥΔ (PDF)

ΤΕΥΔ (WORD)