Back

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες υλοτόμησης για καθορισμό αλσυλλιών και πυροπροστασίας

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση των ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 929/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2022 στον Κ.Α.35.6277.0002 τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 224/2022 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.545,79 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.050,99 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 10.596,78 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες υλοτόμησης για καθορισμό αλσυλλιών και πυροπροστασίας

Μελέτη