Back

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αναλώσιμων για την υλοποίηση στειρώσεων απο εθελοντικές ομάδες κτηνιατρων στο δημοτικό κτηνιατρείο του Δήμου Κοζάνης

Μετά από από αριθμ. πρωτ. 38132/19-12-2022 ανοιχτή εκδήλωση ενδιαφέροντος στην οποία δεν κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου καμία οικονομική προσφορά για την ομάδα Γ. Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση των ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Γ (Γ1 ΚΑΙ Γ2) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.935/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2022 στον Κ.Α. 00.6434.0001 τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό ΟΜΑΔΑ Γ1 των 240,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%
57,60.€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 297,60 €. Καθώς επίσης και η ΟΜΑΔΑ Γ2 εκτιμώμενη αξία της
ανέρχεται στο ποσό των 814,20 € πλέον Φ.Π.Α. 13% 105,85€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 920,05 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αναλώσιμων για την υλοποίηση στειρώσεων απο εθελοντικές ομάδες κτηνιατρων στο δημοτικό κτηνιατρείο του Δήμου Κοζάνης

Μελέτη