Back

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εγκατάσταση αντλίας νερού επιφάνειας κατακόρυφης λειτουργίας στην Τ.Κ. Τετραλόφου

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 353/2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2023 στους Κ.Α. 20.6699.0011 & 30.6262.0007 τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ244/2022 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.200,0 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 768,0.€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 3.968,0 €.
ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)
‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια- υπηρεσία που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 6/2/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ..

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εγκατάσταση αντλίας νερού επιφάνειας κατακόρυφης λειτουργίας στην Τ.Κ. Τετραλόφου

Μελέτη