Back

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια εκτέλεσης της "Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων-σκυροδέματος-ασφαλτικών Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη & Ελλησπόντου"

ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
ΔΕ ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ & ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΔΕ ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ & ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ με τη διαδικασία της απευθείαςανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας-υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 386/2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2023 στον Κ.Α.30.6662.0016, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’αριθ. 41/2023 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Υπηρεσιών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 18.925,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 4542,0€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 23.467,00 €.
ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)
‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια- υπηρεσία που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τουςεγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 8-3-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση

Μελέτη