Επιστροφή

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 7.350,00 τ.μ. στην Τ.Κ. Ακρινής

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 7350,00 τ.μ. (εντός του 712 χερσολείβαδου Αναμόρφωσης 1962 αγροκτήματος Ακρινής) για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας με τους ακόλουθους όρους:
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας) την 13η Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 12:00π.μ μέχρι 12:30π.μ ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο Επιτροπής.
Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε 25 έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης για άλλα δέκα (10) έτη, με έγγραφη συμφωνία των δύο μερών. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, ορίζεται το ποσό των έντεκα ευρώ (11,00€) το στρέμμα, δηλαδή το ποσό των ογδόντα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (80,85€) ετησίως.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των διακοσίων δύο ευρώ και δώδεκα λεπτών (202,12€)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη) τηλ. 24613 50346 κ. Στανέλα Άννα.

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη