Back

Ο Δήμος Κοζάνης για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Σχετικά με το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμε και να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι η στρατηγική και η λογική του Δήμου είναι ευθυγραμμισμένη με όσα ορίζονται στο ν. 4039/2012 και στο ν. 4235/2014.

Ειδικότερα:
 • Λειτουργεί δημοτικό καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς ως προσωρινός χώρος παραμονής και περίθαλψης, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του ν.604/1977, του π.δ 463/1978 (όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 14 του ν.3170/2003), του ν.4039/2012 και του ν.4532/2014.
 • Συγκροτήθηκαν συνεργεία από κατάλληλα, έμπειρα και εκπαιδευμένα άτομα για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 • Συγκροτήθηκαν συνεργεία από κατάλληλα, έμπειρα και εκπαιδευμένα άτομα για τη λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 • Έχει υπογραφεί σύμβαση με κτηνίατρο, η οποία έχει την ευθύνη τήρησης των κανόνων/ όρων λειτουργίας του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς
 • Έχει υπογραφεί σύμβαση με κτηνίατρο, η οποία εκτελεί σε αδέσποτα ζώα που περισυλλέγονται εργασίες καταγραφής, εξέτασης, ηλεκτρονικής σήμανσης, αποπαρασίτωσης, στείρωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
 • Έχουν συσταθεί οι απαραίτητες από τους νόμους επιτροπές για την παρακολούθηση του προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς πλην της τριμελούς επιτροπής (άρνηση φιλοζωικού σωματείου να προτείνει μέλος σύμφωνα με τα όσα ορίζει η νομοθεσία).
 • Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς το πρόγραμμα υιοθεσίας στειρωμένων ζώων συντροφιάς.
 • Ολοκληρώθηκε η α΄ φάση του προγράμματος φιλοζωίας και ευαισθητοποίησης των μαθητών, στο οποίο συμμετείχαν τριάντα πέντε (35) σχολικές μονάδες, ενώ άμεσα θα ξεκινήσει η β΄ φάση με δράσεις που θα μπορούν να συμμετέχουν φορείς, ομάδες ή μεμονωμένοι πολίτες.
 • Ολοκληρώνεται, στα μέσα Οκτώβρη, στην ιστοσελίδα του δήμου, η νέα πλατφόρμα ενημέρωσης του κοινού για θέματα φιλοζωίας.
 • Πραγματοποιούνται έλεγχοι και ενημέρωση από το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας στους ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς για την τήρηση των κανόνων ευζωίας.
 • Συντάσσεται προς διευκόλυνση της πενταμελούς επιτροπής και θα κατατεθεί σ΄ αυτήν προς συζήτηση και μέχρι τέλη Σεπτέμβρη, όπως ήδη ενημερώθηκε, ολοκληρωμένο σχέδιο επανένταξης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Για την επανένταξη των ζώων δεν τίθεται ως κριτήριο αντιπαραθετικά πόλη ή χωριά. Η επανένταξη γίνεται βάσει πυκνότητας πληθυσμού και ευζωίας των ζώων
 • Έχουν σχεδιαστεί και κατασκευάζονται δεκαπέντε (15) σημεία, όπου καθημερινά θα παρέχονται σε συνεργασία με ευαισθητοποιημένους πολίτες ή και φιλοζωικά σωματεία τροφή και νερό σε δώδεκα αδέσποτα σε κάθε ένα από τα σημεία αυτά.
 • Έχει ολοκληρωθεί και έχει κατατεθεί σε φιλοζωικά σωματεία για διαβούλευση, πρόταση Συμφώνου Συνεργασίας στο πλαίσιο των όσων ορίζει η νομοθεσία.
 

Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο Δήμος Κοζάνης βρίσκεται στο σωστό δρόμο και οποιεσδήποτε αναφορές σχετικά με τη βάναυση αντιμετώπιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς είναι προϊόν παραπληροφόρησης.

 

Σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για την Ελλάδα, που οι πόροι της αυτοδιοίκησης έχουν περικοπεί κατά πολύ, εμείς στο Δήμο Κοζάνης συνεχίζουμε να προσφέρουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φροντίδα και καταφύγιο στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς στις μόνες αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις που υπάρχουν στα όρια του Δήμου μας. Επιπλέον φέτος καταφέραμε, με μικρότερο ποσόν σε σχέση με το παρελθόν, να διαχειριστούμε τριπλάσιο αριθμό αδέσποτων ζώων. (Σημειωτέον ότι η διαχείριση αδέσποτων ζώων δεν χρηματοδοτείται από κάποιο πρόγραμμα, όπως πολλοί πιστεύουν, αλλά από ίδιους πόρους του Δήμου).

 

Τέλος πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι η απαρέγκλιτη διατήρηση αυτής της πολιτικής που χαράχθηκε βασιζόμενη στην κείμενη νομοθεσία με την ελπίδα ότι θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μέχρι τη λύση του.

Ο Δήμος Κοζάνης θα συμβάλλει τα μάλα στην ευζωία των ζώων, αλλά και στην αρμονική συνύπαρξη ανθρώπων και ζώων.