Back

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου 2022-2023

Ο Δήμος Κοζάνης  προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2022-2023»      ταξινόμησης κατά CPV: 45233141-9 εκτιμώμενης αξίας 645.161,29 πλέον Φ.Π.Α.

 

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου 2022-2023