Back

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την συντήρηση τμημάτων Ε.Ο. επι των οδών Λαρίσης & Κ. Καραμανλή στην πόλη της Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου:
« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε.Ο. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ & Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ »
ταξινόμησης κατά CPV : 45233142-6, 45233260-9 εκτιμώμενης αξίας 750.000 00 πλέον Φ.Π.Α.

 

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την συντήρηση τμημάτων Ε.Ο. επι των οδών Λαρίσης & Κ. Καραμανλή στην πόλη της Κοζάνης