Back

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο συντήρηση δημοτικών οδών κοινοτήτων (πλην πόλης Κοζάνης)

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΛΗΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ) » ταξινόμησης κατά CPV : 45233141-9 εκτιμώμενης αξίας 1.000 000 00 πλέον Φ.Π.Α.

 

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο συντήρηση δημοτικών οδών κοινοτήτων (πλην πόλης Κοζάνης)