Back

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο Υποδομές 2022-2023 ΔΕ Δημ. Υψηλάντη & Ελλησπόντου

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2022-2023 ΔΕ ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ & ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ» ταξινόμησης κατά CPV: 45233142-6, 45233260-9
εκτιμώμενης αξίας 299.193,55 € πλέον Φ.Π.Α.

 

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο Υποδομές 2022-2023 ΔΕ Δημ. Υψηλάντη & Ελλησπόντου