Back

Πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Κοζάνης, ειδικότητας Νομικών – Δικηγόρων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2007) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κοζάνης (Φ.Ε.Κ. 3138/Β΄/27-11-2012) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
3. Την υπ΄ αριθμ.4688/21-02-2024 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για
την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου.
4. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για την πλήρωση μιας θέσης ειδικού συνεργάτη ειδικότητας
Νομικών – Δικηγόρων.
καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό
σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού
συνεργάτη ειδικότητας Νομικών – Δικηγόρων που θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα
διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες (γραπτά ή προφορικά) επί θεμάτων νομικής φύσεως μέσα στον
κύκλο των γνώσεων του ή της επαγγελματικής του ενασχόλησης καθώς και για κάθε άλλη εργασία
που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους
του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα παραπάνω γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται
2
χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986,
στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ειδικότητας Νομικών-Δικηγόρων
Γ) Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
Δ) Να είναι δικηγόροι, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης με άδεια άσκησης επαγγέλματος
Δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις
Ε) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις,
συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή
επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης η
ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανόμενων ως
επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η κατοχή επιπλέον τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας.
Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα διενεργηθεί με απόφαση Δημάρχου που θα
δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά
την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με τον Δήμο
και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών (παρ.4, άρθρο 163 του
ν.3584/2007).
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε φάκελο με την
ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 4716/21-02-2024 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» είτε στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου είτε ταχυδρομικά (Πλατεία Νίκης 1,
ΤΚ 50131, Κοζάνη) έως τις 29/02/2024.

 

Πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Κοζάνης, ειδικότητας Νομικών – Δικηγόρων