Back

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά από άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για "Υπηρεσίες γιατρού εργασίας στο Δήμο Κοζάνης (Ομάδα Β)"

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Κοζάνης


Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ προϋπολογισμού 12.111,46 € και αριθμό μελέτης 213/2022 της Δ/νσης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 23-12-2022 και ώρα 10:00 π.μ., με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19-12-2022 και ώρα 14:00,μ.μ.
Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο ΕΒΕ Κοζάνης, στο διαδικτυακό τόπο τηςΑναθέτουσας αρχής www. cityofkozani.gov.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει.

 

Πρόσκληση

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη

Τεχνική έκθεση

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Παράρτημα ΙΙ (pdf)

Παράρτημα ΙΙ (xml)