Back

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 17/9/2018

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω  τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει  τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1.  Εξέταση αίτησης Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 322Α.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
2.  Εξέταση αίτησης Χαριτωνίδη Δημήτριου για τροποποίηση της αριθμ. 12/2010 Α.Δ.Σ. που αφορά τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 225.
 Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
3.  Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 της πράξης με τίτλο: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων στο Λιάπειο Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης, Προϋπολογισμού 453.400,00 € και Ένταξη της πράξης Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων στο Λιάπειο Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου στην πρώτη τροποποίηση.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
4.  Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 της πράξης με τίτλο: Προμήθεια – εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων στη Δ.Κ. Κρόκου, Προϋπολογισμού 136.400,00 € και  Ένταξη της πράξης Προμήθεια – εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων στη Δ.Κ. Κρόκου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου στην πρώτη τροποποίηση.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
5.   Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για την «Υποστήριξη και συμμετοχή φοιτητικής ομάδας Typhoon στο διαγωνισμό Motosudent 2018.
Εισηγήτρια: κ. Χρύσα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
6.  Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Τιμητικών Διακρίσεων για απονομή τιμητικής διάκρισης στον κορυφαίο Έλληνα Ποιητή Τίτο Πατρίκιο.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
7.  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: Προσδιορισμός χωρικής και χρονικής μεταβολής της ρύπανσης των υπόγειων νερών στη λεκάνη «ΣΑΡΙΓΚΙΟΛ» με εξασθενές χρώμιο.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
8.  Πρόσληψη μαθητών ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ για πρακτική άσκηση στο Δήμο Κοζάνης, για το σχολικό έτος 2018-2019
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
9.  Έγκριση 7ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
10.  Χορήγηση παράτασης 2ης αποκλειστικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κ.λπ. Άνω Κώμης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
11.  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: Αποκατάσταση δρόμων πόλης Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
12.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: Ανάπλαση περιοχής Ειρήνης – Συμβολή οδών Δημοκρατίας και Π.Χαρίση.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
13.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων της περιοχής Αγίου Νικάνορα Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
14.   Χορήγηση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
15.  Έγκριση μελετών: α) 206/2018 Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του Λιάπειου Κολυμβητηρίου Κοζάνης, β) Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων στο Λιάπειο Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.   
16.  Έγκριση της αριθμ. 109/2018 μελέτης με τίτλο: Πιλοτική δράση «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του σχολικού συγκροτήματος 2ου και 5ου Γυμνασίου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.      
17.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή περίφραξης σε Χ.Α.Α.Υ.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.   
18.  Έγκριση της αριθμ. 148/2018 μελέτης με τίτλο: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και τρόπος εκτέλεσης αυτής.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
19.  Υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δ/νση Πολιτικής Γης, τμήμα εποικισμού – αναδασμού, για παραχώρηση κατά κυριότητα τμήματος του οικοπέδου αρ.65 του Ο.Τ. 7, το οποίο στα κυρωμένα στοιχεία της διανομής 1977 του Συνοικισμού Λευκόβρυσης, φέρεται ως Πάρκο.
 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
20.  Έγκριση διαγραφής και επαναβεβαίωσης διαφόρων ποσών – Διαγραφές οφειλετών – εξειδίκευση διαφόρων πιστώσεων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
21.  Παραχώρηση της χρήσης αίθουσας Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Αλωνακίων στο Μορφωτικό Σύλλογο «ΠΟΝΤΟΣ» Αλωνακίων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
22.  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ διάρκειας τριών μηνών για δράσεις πυροπροστασίας.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
23.  Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ
Εισηγητής: κ. Αντώνης Κύρινας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.
24.  Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο με τίτλο: Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
25.  Έγκριση απευθείας σύναψης σύμβασης μίσθωσης ακινήτων για τις ανάγκες στέγασης των 7ου, 14ου, 15ου και Α’ τμήματος 20ου Νηπιαγωγείων του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
26.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Βελτίωση εγκαταστάσεων Γυμνάσιο Καπνοχωρίου.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
27.  Έγκριση μελέτης εκτέλεσης εργασιών και παρεμβάσεις επί δημοτικών οδών για την κατασκευή υπόγειου δικτύου διασύνδεσης υψηλής τάσης με το υφιστάμενο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.   
28.  Χορήγηση η μη άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Κ. Καραμανλή στην Κοζάνη.
 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
29.  Αιτήσεις -  έγγραφα – Ανακοινώσεις.
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ


ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ