Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

 

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών σάς δίνει τη δυνατότητα να έχετε άμεση συμμετοχή στην ευρωπαϊκή δημοκρατική διαδικασία, καθώς μέσω αυτής μπορείτε να εκφράσετε δυναμικότερα την άποψή σας για τις πολιτικές της ΕΕ που επηρεά-ζουν τη ζωή σας. Είναι μια διαδικασία μοναδική στο είδος της. Για πρώτη φορά ένα εργαλείο δίνει σε πολίτες από διάφορες χώρες της ΕΕ τη δυνατότητα να συνεργαστούν και να προτείνουν συγκεκριμένες νομικές αλλαγές για έναν κοινό σκοπό. Ως πολίτης της ΕΕ, μπορείτε είτε να συμμετάσχετε σε ομάδα διοργανωτών με σκοπό το ξεκίνημα μιας πρωτο-βουλίας, είτε να υποστηρίξετε μια πρωτοβουλία που έχει ήδη ξεκινήσει.

Για να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία, χρειάζονται 7 πολίτες της ΕΕ, που κατοικούν τουλάχιστον σε 7 διαφορετικά κράτη μέλη, ηλικίας που παρέχει το δικαίωμα εκλογικής ψήφου. Μόλις μια πρωτοβου-λία συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο υπογραφές, η Επιτροπή αποφασίζει για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί. Μια πρωτοβουλία πολιτών μπορεί να αφορά οποιονδήποτε από τους τομείς για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια να προτείνει νομοθεσία, όπως μεταξύ άλλων το περιβάλλον, η προστασία των καταναλωτών, η γεωργία, η αλιεία, η ενέργεια, οι μεταφορές ή το εμπόριο.

- Οδηγός για την ΕΠΠ

- Φυλλάδιο για τη ΕΠΠ

- Εργαλεία για την επιτυχημένη ΕΠΠ

Περισσότερες πληροφορίες και σχετική ενημέρωση: https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/diethni-kai-europaika-programmataota/eyropaiki-protovoylia-politon