Επιστροφή

Προκήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Σιδερών

Εκτίθεται σε επαναληπτική φανερή προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 265,61699 στρεμμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Κοζάνης, που βρίσκεται εντός της
κτηματικής περιοχής της Κοινότητας Σιδερά, για μονοετείς καλλιέργειες, για πολυετείς καλλιέργειες και για καλλιέργειες αρωματικών φυτών

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη