Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Προκήρυξη συνοπτικού (πρόχειρος) διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία με τίτλο "Παροχή υπηρεσιών ιατρού παιδιάτρου για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κοζάνης"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
διακηρύσσει ότι :


Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ προϋπολογισμού 15.840,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 274/2020.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 29-12-2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Μελέτη