Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια Τσιμεντοπροϊόντων –Σκυροδέματος – Ασφαλτικών Δ.Ε. Αιανής και Ελίμειας

Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ –ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΙΜΕΙΑΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης θεομηνιών Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη

ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ ΔΕ ΔΗΜ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης ...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης θεομηνιών Δ.Ε. Αιανής

ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης ΓΕΝΙΚΟΙ...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης Θεομηνιών ΔΕ Ελίμειας

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ ΔΕ ΕΛΙΜΕΙΑΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν....

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συμβόλαιο συντήρησης εφαρμογής μεταφόρτωσης δεδομένων ταχογράφων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση του ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν....

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αναλώσιμων υλικών σαρώθρων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια και εγκατάσταση υλικών συντήρησης και επισκευής υπόγειων κάδων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του...

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάπλαση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Άνω Κώμης Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Τ.Κ Άνω Κώμης Δήμου Κοζάνης» με προεκτιμώμενη αμοιβή...

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ολοκλήρωση ανάπλασης Δημοτικού Κήπου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την ...

Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο Δήμαρχος Κοζάνης   Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ   προϋπολογισμού 70.477,88 € συμπεριλαμβανομένου...

Προκήρυξη συνοπτικού (πρόχειρος) διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2021-2022

Ο Δήμαρχος Κοζάνης διακηρύσσει ότι : Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία με τίτλο: ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2021-2022 , προϋπολογισμού ...

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 13ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του κυλικείου του 13 ου ...

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τεχνικό έλεγχο και έκδοση καρτών καυσαερίων οχημάτων Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για την ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάπλαση πλατείας Νικολάου Γιολδάση Δήμου Κοζάνης

  Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Νικολάου Γιολδάση Δήμου Κοζάνης» με προεκτιμώμενη αμοιβή...