Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓIA THN ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 20/3/2019
Περιληπτική Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας (μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Δ.Α.Κ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» 19/3/2019
Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ» 18/3/2019
Αναλυτική & Περιληπτική Διακήρυξη του ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 13/3/2019
Περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στην περιοχή "Παλαιοχώρι" (178.299,56 τ.μ) 15/3/2019
Περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στην περιοχή "Τρανό Φράγμα" (179.639,85 τ.μ) 15/3/2019
Περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στην περιοχή "Ύψωμα Καρόγλου" (187.495,01 τ.μ) 15/3/2019
Περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων στην περιοχή "Τρανό Φράγμα" (13.350,02 τ.μ, 78.391,05 τ.μ. και 86.659,63 τ.μ.) 15/3/2019
ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 13/3/2019
Περιληπτική Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας (μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΧ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ, ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΙΑΣ & ΕΞΟΧΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ » 12/3/2019
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΕΛΙΜΕΙΑΣ" 7/3/2019
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ" 7/3/2019
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ" 7/3/2019
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ & ΕΛΙΜΕΙΑΣ" 7/3/2019
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» 7/3/2019
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 7/3/2019
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ» 7/3/2019
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 7/3/2019
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» 7/3/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ,ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 4/3/2019