Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1/3/2019
Περιληπτική Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας (μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ» 5/3/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ ΟΔΩΝ 27/2/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ 1/3/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 27/2/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 27/2/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 28/2/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για Μεταφορά νηπίων με ιδιωτικά αυτοκίνητα Δ.Χ με οδηγό Ο.Ε 2019 25/2/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 27/2/2019
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» 26/2/2019
Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Μελέτη τεχνικού έργου cut & cover (τούνελ) στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού Κοζάνης» 25/2/2019
Πρόσκληση συμμετοχής αδειούχων υπαιθρίου εμπορίου φορητής έψησης και καντινών για δραστηριοποίηση κατά την περίοδο των Αποκρεών. 25/2/2019
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΛΟΥΒΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Τ.Υ» 25/2/2019
Περιληπτική Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας (μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» 20/2/2019
Περιληπτική Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας (μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» 21/2/2019
Περιληπτική Διακήρυξη δημοπρασίας για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΡΟΚΟΥ» 20/2/2019
Περιληπτική Διακήρυξη δημοπρασίας για την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΑΙΑΝΗΣ» 20/2/2019
Περιληπτική Διακήρυξη δημοπρασίας για την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΕΛΙΜΕΙΑΣ» 20/2/2019
ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 19/2/2019
ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 19/2/2019