Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Απαντήσεις στα ερωτήματα του Π.Α.Δ. - Διαμόρφωση της Κεντρικής Πλατείας Κοζάνης 2/7/2010
Περιληπτική διακήρυξη ανοικτού δημόσιου μειοδοτικoύ διαγωνισμoύ για την «Κατασκευή και λειτουργία ασύρματου δικτύου στην Κοζάνη και στα Δ.Δ. για δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο» 21/6/2010
Περιληπτική διακήρυξη ανοικτού δημόσιου μειοδοτικoύ διαγωνισμoύ για την «Προμήθεια υλικών σε έργα αυτεπιστασίας 2010» 21/6/2010
Περιληπτική διακήρυξη πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικoύ διαγωνισμoύ για την «Προμήθεια Θερινών ειδών ιματισμού για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας» 14/6/2010
Περιληπτική διακήρυξη πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικoύ διαγωνισμoύ για την «Προμήθεια λαμπτήρων υδραργύρου – νατρίου 2010» 14/6/2010
Σημαντικές ημερομηνίες και τοπογραφικό διάγραμμα αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας Κοζάνης -Πλατεία Νίκης 14/6/2010
Περιληπτική διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την «Μίσθωση πέντε (5) χημικών τουαλετών για τις ανάγκες του Δήμου για χρονικό διάστημα από 01.07.2010 μέχρι 30.06.2011» 9/6/2010
Περιληπτική διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού του έργου «Παροχή ασφαλιστικών συμβολαίων για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01.07.2010 έως 30.06.2011» 9/6/2010
Περιληπτική διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού στην οροφή του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης» 10/6/2010
Περιληπτική διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού στη στέγη του Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Χαραυγής» 10/6/2010
Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο «Διαμόρφωση της Κεντρικής Πλατείας [Πλατεία Νίκης] της Κοζάνης». 27/5/2010
Περιληπτική διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «κατασκευή υποδομών για ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών υγείας στην περιοχή Καραγιαννίων» 17/5/2010
Περιληπτική διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Υποδομές περιοχών ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας» 17/5/2010
Περιληπτική διακήρυξη για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού στην οροφή του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης» 15/4/2010
Περιληπτική διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την «Συντήρηση Δημοτικού Κήπου & Αυλής Ωδείου» 19/4/2010
Περιληπτική διακήρυξη για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού στη στέγη του Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Χαραυγής» 15/4/2010
H CitiesNet θα προβεί σε διαγωνισμό για τις Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για το έργο Renewing Health 6/4/2010
Περιληπτική διακήρυξη δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή «Υγρών καυσίμων για το έτος 2010 18/2/2010
Περιληπτική διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση μηχανημάτων και αυτοκινήτων για το έτος 2010 18/2/2010
Περιληπτική διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ¨Προμήθεια ελαιολιπαντικών για το 2010¨ 17/2/2010