Επιστροφή

Έντυπα δικαιολογητικών για την πρόσληψη των ωφελούμενων του κοινωφελούς προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. (Δημοσιά Πρόσκληση 4/2020)

  • - ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΩ EMAIL (kox4@cityofkozani.gov.gr) ΤΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΠΑ ΚΟΖΑΝΗΣ.
  •  
  • - ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΩ EMAIL (kox4@cityofkozani.gov.gr) ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑ ( 10 ) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΠΑ ΚΟΖΑΝΗΣ.
  •  
  • - ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ Κ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ)