Επιστροφή

Παράταση υποβολής διακαιολογητικών για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου (8μηνα)

Η κατάθεση των αιτήσεων για τον διαγωνισμό, πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου (οχτάμηνα) ΣΟΧ 2, παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013, λόγω απεργιών άλλων υπηρεσιών (ΟΑΕΔ, ΙΚΑ).