Επιστροφή

Προκήρυξη πρόσληψης ΣΟΧ 3/2011

Η υποβολή των αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υπ. αριθμ. 59751/12-08-2011 προκήρυξη του Δήμου Κοζάνης (ΣΟΧ 03/2011), αρχίζει στις 02 Σεπτεμβρίου 2011 και λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου 2011.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία