Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των αιθουσών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης στον Τετράλοφο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης προκειμένου να προβεί σε πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των αιθουσών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης στον Τετράλοφο Κοζάνης , προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης στην Δ/νση Αργυροκάστρου 13 Κοζάνη από Τρίτη  03/09/2019 μέχρι και την Παρασκευή 06/09/2019.

1)Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού

2)Φωτοτυπία ταυτότητας

3)Φωτοαντίγραφο κάρτα ανεργίας

4)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 

 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο τηλ. 2461021209.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος