Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα για το έτος 2016 (7 άτομα)


Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα για το έτος 2016 (7 άτομα)


ΕΔΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δ.Ε. Αιανής

3

ΔΕ Τεχνιτών ή ΥΕ Εργατών

Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη

2

ΔΕ Τεχνιτών ή ΥΕ Εργατών

Δ.Ε. Ελίμειας

4

ΔΕ Τεχνιτών ή ΥΕ Εργατών

ΣΥΝΟΛΟ

7