Επιστροφή

Τελικοί Πίνακες αποτελεσμάτων ανακοίνωσης Πρόσληψης (Αρ. Ανακ. 23799/24-08-2020) με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά ενενήντα τεσσάρων (94) ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου Κοζάνης

Αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 στο Δημαρχείο Κοζάνης, οι τελικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Κοζάνης στο πλαίσιο του διδακτικού έτους 2020-2021.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ - ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ - ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ