Επιστροφή

Ανακοίνωση για αγορά ακινήτου παραδοσιακής τοπικής αρχιτεκτονικής

Ο Δήμος Κοζάνης προτίθεται να αγοράσει ακίνητο παραδοσιακής τοπικής αρχιτεκτονικής, σε καλή κατάσταση, στην πόλη της Κοζάνης, προκειμένου να το αξιοποιήσει για την φιλοξενία / ανάδειξη χαρακτηριστικών τοπικής ιστορίας και πολιτισμού.

Ο Δήμος Κοζάνης καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ακινήτων με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, να προβούν μέχρι τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023, σε υποβολή αιτήματος στο Δήμο Κοζάνης συνοδευόμενο από νομιμοποιητικά έγγραφα ιδιοκτησίας και τοπογραφικό διάγραμμα. (Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών είναι η κα  Γκλιάνα Αθηνά, εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-12:00 στο γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης επί της οδού Πλ. Νίκης 1, στην πόλη της Κοζάνης).

 

Ανακοίνωση για αγορά ακινήτου παραδοσιακής τοπικής αρχιτεκτονικής