Επιστροφή

Ανακοίνωση για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος με την επωνυμία “ Κληροδότημα Ι & Γ Μικρού ”

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης, ως Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος
“ Ι & Γ Μικρού ανακοινώνει τα εξής:
Το  Κληροδότημα «Ι & Γ Μικρού» είναι ιδιοκτήτης ενός ακινήτου Ε= 65,72   τ.μ  και 1ο  όροφο 65,72 τ.μ  που βρίσκεται στην πόλη της Κοζάνης , επί της οδού Μακεδονομάχων και Καρακάση .
Το ακίνητο αυτό  θα εκμισθωθεί σε ενδιαφερόμενους που θα προσφέρουν την καλύτερη τιμή μισθώματος σε σχέση με την  εκτιμηθείσα μισθωτική αξία  500€ ,σύμφωνα με  τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών  σχολαζουσών  κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»


Με την παρούσα καλούμε όσους ενδιαφέρονται να μισθώσουν το προαναφερόμενο ακίνητο  να  υποβάλουν στο Γρ. Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης έγγραφη οικονομική προσφορά .
Ως τιμή  εκκίνησης εκμίσθωσης του ακινήτου ορίζεται το ποσό 500,00 € .


Μαζί με την προσφορά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν  πιστοποιητικά  Φορολογικής , ασφαλιστικής και Δημοτικής ενημερότητας .
Οι προσφορές θα είναι κλειστές και  θα πρέπει να υποβληθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  έως την 29η Ιουνίου 2020  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 12 .00 π.μ  στο  Γρ. Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης, Πλ. Νίκης 1 (υπεύθυνη κ Στανέλα Άννα τηλ 2461 3 50346)

 

Ανακοίνωση για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος με την επωνυμία “ Κληροδότημα Ι & Γ Μικρού ”