Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κλήρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ"

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμος Κοζάνης θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή 2/8/2019 και ώρα 10:00 πμ δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», σύμφωνα με την παρ. 5.3 του άρθρου 5 της με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 απόφασης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4841/29.12.2017.