Επιστροφή

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη ΔΕΠΑΚ

H ΔΕΠΑΚ  ανακοινώνει
 
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ  για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στον Παιδικό Σταθμό της ΔΕΠΑΚΠΚ, που εδρεύει στην Κοζάνη – Βογατσικού 6 και
 
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ  για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στον Παιδικό Σταθμό της ΔΕΠΑΚΠΚ, που εδρεύει στην Κοζάνη – Βογατσικού 6