Επιστροφή

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ύστερα από την υπ’ αριθ. 505/2019 απόφαση Δ.Σ. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων.

Ανακοίνωση