Επιστροφή

Αναλυτική και Περιληπτική Διακήρυξη του Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού με τίτλο: «ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ»