Επιστροφή

Αναρτήθηκαν τη Δευτέρα 19-04-2010 oι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της 52629/28-12-2009 ανακοίνωσης, για την πρόσληψη προσωπικού ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ του Δήμου Κοζάνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της 52629/28-12-2009 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ του Δήμου Κοζάνης, αναρτήθηκαν τη Δευτέρα 19-04-2010.
 
Οι επιλεγέντες καθώς και οι επιλαχόντες των ανωτέρω πινάκων, καλούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης (έως Πέμπτη 29-04-2010).
 
Αιτήσεις Θεραπείας γίνονται επίσης δεκτές κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα των δέκα (10) ημερών.
 
 
ΠΙΝΑΚ E Σ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ