Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση λειτουργίας των ηλεκτρολογικών και τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων για το κλειστό γήπεδο Λευκόβρυσης