Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου (5 χρόνια) για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ Κρόκου κοινότητας Κρόκου

Ο Δήμος Κοζάνης επιθυμεί να μισθώσει για πέντε (5) χρόνια ακίνητο για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ Κρόκου κοινότητας Κρόκου του  Δήμου Κοζάνης. Η σύμβαση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο των πέντε ετών, όπως επίσης μπορεί να παραταθεί με νεότερη συμφωνία και των δύο μερών.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:

  • Να βρίσκεται εντός της κοινότητας Κρόκου.
  • Να είναι ισόγειο επιφάνειας τουλάχιστον 70 τ.μ. 
  • Να διαθέτει κουζίνα,  W.C. και WC ΑΜΕΑ.
  • Να έχει ευχερή και ανεμπόδιστη πρόσβαση για Α.με.Α. ή να επιδέχεται βελτίωση με την κατασκευή ράμπας αντίστοιχων προδιαγραφών.
  • Η είσοδος-έξοδός του, να είναι αποκλειστικής χρήσης για τη συγκεκριμένη λειτουργία.
  •  Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες που προβλέπονται για τη χρήση για την οποία προορίζεται, όπως:
  • Πλήρη εγκατάσταση ρεύματος, ύδρευσης και αποχέτευσης.
  • Κεντρική θέρμανση ή δυνατότητα εγκατάστασης κλιματιστικών μονάδων ανά αυτοτελή χώρο ή να είναι πλήρως κλιματιζόμενο (ψύξη-θέρμανση) και να εξασφαλίζεται ο φυσικός φωτισμός και αερισμός σε όλους τους χώρους της κύριας χρήσης.
  • Με τη συγκατάθεση του εκμισθωτή, αν κριθεί σκόπιμο στο μέλλον, θα πραγματοποιηθεί η διαμόρφωση και η διαμερισμάτωση των χώρων, τα οποία θα κατασκευαστούν με ευθύνη του Δήμου και θα βαρύνουν το ίδιο.

 

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου (5 χρόνια) για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ Κρόκου κοινότητας Κρόκου

Αναλυτική διακήρυξη